Illustraties ‘Celebrate Food 3’

In opdracht van Doornroos imagineers

Celebrate Food heeft als doel om consumenten en producenten op de marktvloer nader tot elkaar te brengen om te bewerkstelligen dat:

  • een meer vraaggestuurd aanbod ontstaat met behoud van ‘just in time delivery’ via producentenco√∂peraties;
  • zich een vorm van consumentenparticipatie ontwikkelt (consumenten als vennoten);
  • er meer bereidheid bij de consumten gaat komen om een redelijke prijs te betalen voor een goed product (fair share);
  • er meer regionale en seizoensgebonden producten worden gebruikt (vanwege hun versheid en kleine ecologische ‘footprint’);
  • consumenten gemakkelijker bewust kiezen voor veilige, gezonde en verantwoord geproduceerde voeding.

Binnen dit concept wordt ingezet op kleine spelers die essentieel zijn om de leefbaarheid van kleinere woonkernen voor de toekomst te kunnen behouden. Welke businessmodellen komen tegemoet aan deze doelstellingen, en wat is nodig om deze in de praktijk te brengen?